Fente schrijven van een betoog

By Editor

Schrijf een betoog van 300/350 woorden. Als je meer woorden. hebt, is dat niet erg, maar je loopt wel het risico dat je meer. taalfouten maakt. Maak voor het schrijven een schrijfplan. De volgende links gaan over kernenergie. De eerste link is er een naar Lubach op zondag en de tweede is een reactie in de Volkskrant op deze uitzending.

3F#–#De#opbouw#van#een#betoog## Je!schrijfexamen!bestaat!uit!twee!opdrachten.!Eén!van!die!opdrachten!kan!het!schrijven!van!een! betoog!zijn.!Je!hebt!30!minuten 1. De kracht van het betoog 2. Ken de setting van je betoog 3. Weet waar je invoegt in de discussie 4. Formuleer een helder standpunt 5. Ken de basisvorm van argumentatie 6. Breid je argumentatie uit 7. Zoek je argumenten 8. Selecteer je argumenten 9. Verwerk je argumentatie in een helder en aantrekkelijk betoog 10. Doorzie de trucs van je Als je alles op een rijtje hebt, kun je beginnen met schrijven. Titel: kies een pakkende titel voor je betoog. Inleiding: de inleiding bestaat meestal uit twee delen. In het eerste deel introduceer je het onderwerp en probeer je de aandacht van de lezer te trekken. Het tweede deel is een opstap naar de kern. Hier formuleer je je stelling. Nu je weet hoe je een betoog moet schrijven gaan we hier ook stapje voor stapje naartoe werken. Je betoog zal gaan over de nieuwe ontwikkeling bij ons op school: het inleveren van de mobieltjes. Wij hebben daar als school natuurlijk niet voor niets voor gekozen, maar wij begrijpen ook dat jullie het hier misschien niet mee eens zijn. Een tegenargument is een hoofdargument van de tegenstanders. Zo'n tegenargument kan dan ook weer ondersteund worden door subargumenten. Deze tegenargumenten worden in een goed betoog ook genoemd, maar de schrijver van het betoog zal proberen deze tegenargumenten te weerleggen of als dat niet kan te ontkrachten, af te zwakken. 3.12 !het betoog 102! 3.13 !het schrijven van een betoog aan de hand van documentatie 104! 3.14 !aanwijzingen voor het schrijven van een betoog 107! 4. MODULE PRESENTEREN 112! 4.1 !inleiding 112! 4.2 !aanwijzingen 112! 4.3 !voorbereiding 114! 4.4!aandachtspunten 115! 4.5!bepaling van het cijfer 117! 4.6.!!!!voorbeelden van stellingen 118! 5.

Dec 11, 2016

Op betoog.comvind je standpunten die je kunt gebruiken voor je schriftelijke of mondelinge betogen. Bij de standpunten vind je voor- en tegenargumenten. Je kunt zelf commentaar geven, argumenten toevoegen of bronnen vermelden. Zo kunnen anderen profiteren van jouw bijdragen. Klik hiervoor alle standpunten. Schrijf je over onderwijs, dan heeft dat invloed op de leerlingen, de leraren en de ouders. Maak vervolgens een plan van de globale structuur van je betoog. Volg Scholieren.com ook hier op Instagram! Stap 3: ga schrijven. Jippie, je toffe ideeën komen op papier! Een betoog is opgebouwd uit een vaste volgorde van alinea's. En één van de onderdelen die je hoe dan ook zult moeten afronden is het schrijven van een betoog. Op zich is dat eenvoudig als je je aan de juiste stappen houdt. Voordat je begint met het schrijven van een betoog is het belangrijk dat je een stelling bedenkt. Daarover vorm je voor jezelf een mening en die onderbouw je met argumenten.

En één van de onderdelen die je hoe dan ook zult moeten afronden is het schrijven van een betoog. Op zich is dat eenvoudig als je je aan de juiste stappen houdt. Voordat je begint met het schrijven van een betoog is het belangrijk dat je een stelling bedenkt. Daarover vorm je voor jezelf een mening en die onderbouw je met argumenten.

Opbouw betoog. Een betoog bestaat over het algemeen over dezelfde opbouw. Voordat je begint met schrijven is het van belang goed de argumenten voor je standpunt in je hoofd te formuleren. 1. Inleiding betoog. In de inleiding van het betoog kaart je het standpunt aan. Je geeft aan waar het betoog over gaat en geeft al kort het hoofdargument weer.

En één van de onderdelen die je hoe dan ook zult moeten afronden is het schrijven van een betoog. Op zich is dat eenvoudig als je je aan de juiste stappen houdt. Voordat je begint met het schrijven van een betoog is het belangrijk dat je een stelling bedenkt. Daarover vorm je voor jezelf een mening en die onderbouw je met argumenten.

Nu je weet hoe je een betoog moet schrijven gaan we hier ook stapje voor stapje naartoe werken. Je betoog zal gaan over de nieuwe ontwikkeling bij ons op school: het inleveren van de mobieltjes. Wij hebben daar als school natuurlijk niet voor niets voor gekozen, maar wij begrijpen ook dat jullie het hier misschien niet mee eens zijn. Een tegenargument is een hoofdargument van de tegenstanders. Zo'n tegenargument kan dan ook weer ondersteund worden door subargumenten. Deze tegenargumenten worden in een goed betoog ook genoemd, maar de schrijver van het betoog zal proberen deze tegenargumenten te weerleggen of als dat niet kan te ontkrachten, af te zwakken. 3.12 !het betoog 102! 3.13 !het schrijven van een betoog aan de hand van documentatie 104! 3.14 !aanwijzingen voor het schrijven van een betoog 107! 4. MODULE PRESENTEREN 112! 4.1 !inleiding 112! 4.2 !aanwijzingen 112! 4.3 !voorbereiding 114! 4.4!aandachtspunten 115! 4.5!bepaling van het cijfer 117! 4.6.!!!!voorbeelden van stellingen 118! 5. Bij de opleiding onderwijsassistent moet je in een aantal aparte onderdelen examen Nederlands doen. Dit is het onderdeel brief schrijven daar moet je meerdere soorten brieven schrijven waaronder waarschijnlijk een betoog. In de eerste fase schreven leerlingen een schrijfplan, waarvoor ik een format had aangeleverd. Ze leverden dat per tweetal in via de ELO en ik gaf feedback op de verschillende onderdelen. Met behulp van mijn feedback konden ze een eerste versie gaan schrijven van hun betoog over een prikkelende stelling. De indeling van een betoog Een betoog moet een kop, romp en een staart hebben, oftewel een inleiding, kern en slot. De inleiding moet de aandacht trekken en het onderwerp introduceren. De kern werkt het onderwerp dat in de inleiding aan bod kwam, uit. Belangrijk is een natuurlijke overgang tussen de inleiding en de kern.

In de eerste fase schreven leerlingen een schrijfplan, waarvoor ik een format had aangeleverd. Ze leverden dat per tweetal in via de ELO en ik gaf feedback op de verschillende onderdelen. Met behulp van mijn feedback konden ze een eerste versie gaan schrijven van hun betoog over een prikkelende stelling.

bepalen of je jouw standpunt wilt uitdragen en dus een betoog gaat schrijven, of dat je mensen aan het denken wilt zetten, een eigen mening wilt laten vormen en dus een beschouwing gaat schrijven. De tekst moet tussen de 500-600 woorden zijn, waarbij je je richt op het publiek van het online magazine: jongeren. In het derde jaar is een van de onderdelen van het examen Nederlands het schrijven van een betoog. In deze wiki vind je informatie over het skelet (de basis), stellingen, etc. In de les krijg je de mogelijkheid hier aan te werken en het betoog dient, uitgeprint ingeleverd te worden op de afgesproken datum! Annemieke van Ingen